Om prisgarantien

GardinShoppen.dk vil være den førende leverandør af kvalitetsgardiner på nettet. Vi tilstræber hele tiden at følge prisudviklingen så vi kan tilbyde gardiner til markedets laveste priser. Hvis vi har overset noget i den forbindelse, har du mulighed for at få prisforskellen tilbage. Ud over det vil vi for din indsats give dig 5% ekstra rabat. Der er selvfølgelig nogle få betingelser der skal være opfyldt for at du kan gøre krav på prisforskel +5%.

Betingelser for at opnå prisgarantien.

  • For at kunne gøre krav på "Prisgarantien" skal prisforskellen dokumenteres inden for 30 dage efter et køb.
  • Dokumentation skal ske ved fremsendelse på mail eller alm. post.
  • Vi laver prisgaranti på produkter fra Danmark og fra danske forhandlere.
  • Prisgaranti gælder ikke for tilbud eller ordre fra vores gardinbus men kun onlineordre til onlineordre.
  • Prisgaranti gælder ikke for Velux gardiner.
  • Produktet der sammenlignes med, skal være af tilsvarende kvalitet.

Copyright © 2024 - Gardinshoppen.dk